ДОБРЕ ДОШЛИ!
 

Асоциация за развитие на децата и младежите в град Враца

Мисия на неправителствената организация

Мисията на “Асоциация за развитие на децата и младежите в град Враца” е да работи за формиране на политика за развитие на индустриалните отношения и реализиране на успешни дейности в областта на социалната сфера, опазване на здравето, живота и закрилата на децата, чрез обединяване усилията на гражданските организации, местни власти, институции и бизнес-среди, чрез насърчаване на благотворителността и подпомагане реализацията на граждански инициативи, съответстващи на местните нужди.

Цели на организацията

1. Да съдействува за развитието на индустриалните отношения, повишаване ефективността на социалното партньорство и гражданския диалог в нашия регион.  
2. Да работи за повишаване здравната култура на хората в трудоспособна и над трудоспособна възраст  
3. Да подпомага социалната интеграция на гражданите в неравностойно положение  
4. Да подпомага създаването на работни контакти на сдружението с нестопански организации от региона и страната, от чужбина, със законодателни, държавни, общински власти, бизнес среди, лечебни заведения и медии.  
5. Да подпомага развитието и реализацията на младите хора и децата в региона.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info